אזורי בחירה


לפניך רשימת אזורי הבחירה. מוצגים מספר הבוחרים ומספר הנציגים במועצה המוקצים לאזור. במהלך שבוע ההצבעה, עמוד זה יציג את מספר המצביעים בכל אזור ואזור הן במספרים נומינליים והן באחוזים.
אזור ארצי - תואר ראשון
מס' הנציגים למועצה - 13
מס' מועמדים - 16
מס' בוחרים 8836
אזור ארצי - תואר שני
מס' הנציגים למועצה - 3
מס' מועמדים - 5
מס' בוחרים 2297
אזור צפון
מס' הנציגים למועצה - 2
מס' מועמדים - 3
מס' בוחרים 1151
אזור תל אביב
מס' הנציגים למועצה - 12
מס' מועמדים - 24
מס' בוחרים 8634
איזור השפלה ובאר שבע
מס' הנציגים למועצה - 3
מס' מועמדים - 3
מס' בוחרים 2040
חיפה - קמפוס בית בירם
מס' הנציגים למועצה - 3
מס' מועמדים - 3
מס' בוחרים 1938
ירושלים - קמפוס מל"י
מס' הנציגים למועצה - 2
מס' מועמדים - 2
מס' בוחרים 1205
רמת גן - מכללת רמת גן
מס' הנציגים למועצה - 1
מס' מועמדים - 1
מס' בוחרים 937