אחוז ההצבעה סופי 10% - 2,782 מצביעים מתוך 27,038 בעלי זכות בחירה

חברי המועצה הנבחרת לשנת 2020-2022

דירוג שאר המועמדים